Wow, tak absurdalnej sytuacji to ja dawno nie widziałem xD
#pilkanozna #mecz